Jam mësues në dy shkolla të ndryshme. Sa herë duhet të regjistrohem?

Akademi AL

Last Update një vit më parë

Ne qoftë se ju jeni një mësues që për plotësimin e orëve jeni emëruar të punoni në dy shkolla të ndryshme, ateherë duhet të krijoni dy llogari të ndryshme me dy email-e të ndryshme për secilën shkollë për të cilën kryeni orët mësimore.

Mësoni si të regjistroheni këtu: Kliko këtu!

Was this article helpful?

8 out of 12 liked this article

Still need help? Message Us