Jam mësues në një klasë kolektive. Sa klasa virtuale duhet të krijoj?

Akademi AL

Last Update një vit më parë

Në këtë rast këshillojmë krijimin e klasave virtuale sipas lëndeve.

Pra, në qoftë se ju keni një klasë kolektive me 5 nxënës të Ciklit 9-vjeçar me të cilët zhvilloni psh. lëndët e Matematikës, Gjuhës Shqipe, Historisë, Kimisë etj. mund të hapni klasat virtuale në përputhje me lëndët dhe të shtoni brenda këtyre klasave nxënësit respektivë.

Was this article helpful?

14 out of 17 liked this article

Still need help? Message Us