Si të modifikoj një Klasë Virtuale?

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë


1. Në qoftë se jeni në Dashboard, klikoni mbi emrin e klasës suaj virtuale

2. Mbi imazhin e klasës virtuale klikoni tek trepikëshi

3. Zgjidhni butonin Modifiko

4. Tashmë mund të ndryshoni emrin e klasës suaj virtuale, ciklin, klasën dhe lëndën

5. Klikoni Ruaj për të ruajtur ndryshimet

Was this article helpful?

44 out of 55 liked this article

Still need help? Message Us