Jam mësues i Ciklit Fillor. Sa klasa virtuale duhet të krijoj?

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë

Për mësuesit që japin mësim në Ciklin Fillor është e këshillueshme të krijoni aq klasa virtuale sa dhe lënde jepni mësim.

Psh: Ne qoftë se ju jeni një mësues i klasës së dytë dhe jepni mësim vetëm me një numër të caktuar nxënësish atëherë ju mund të krijoni një klase virtuale për lëndët që zhvilloni më këtë klasë; si Gjuhë Shqipe, Matematike. Edukim për Shoqërinë, Dituri Natyre etj dhe më pas të shtoni nëpër këto klasa virtuale nxënësit e klasës suaj. 

Was this article helpful?

27 out of 37 liked this article

Still need help? Message Us