Ku mund të gjej Kodin e Organizatës?

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë


Akademi.al në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë po organizon në mënyrë graduale shpërndarjen e Kodeve të Organizatave (Kod unik i shkollës që mund të përdorë mësuesi për aksesimin dhe krijimin e Klasave Virtuale).

Për momentin ky kod është akoma në proces shpërndarjeje dhe në qoftë se jeni pjesë e stafit mësimor të një shkolle publike brenda republikës së Shqipërisë, do të pajiseni së shpejti me të.


Was this article helpful?

104 out of 144 liked this article

Still need help? Message Us