Ku mund të gjej Kodin e Organizatës?

Akademi AL

Last Update 7 muaj më parë


Akademi.al në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë po organizon në mënyrë graduale shpërndarjen e Kodeve të Organizatave (Kod unik i shkollës që mund të përdorë mësuesi për aksesimin dhe krijimin e Klasave Virtuale).

Për momentin ky kod është akoma në proces shpërndarjeje dhe në qoftë se jeni pjesë e stafit mësimor të një shkolle publike brenda republikës së Shqipërisë, do të pajiseni së shpejti me të.


Was this article helpful?

103 out of 143 liked this article