Nuk më vjen email-i i konfirmimit të llogarisë. Si mund të konfirmoj llogarinë?

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë


Si fillim ju lutem kontrolloni nëse email-i që keni përdorur është i saktë. (KUJDES: Ju duhet të përdorni një email tëk i cili keni akses.)

Kontrolloni në qoftë se iu ka ardhur një mesazh i ri nga akademi.al ne inboxin tuaj por edhe në kartelat Spam ose Promotions.

Në qoftë se përsëri nuk mundeni ta gjeni, duhet të kyçeni në platformë edhe njëherë me adresën e email-it dhe fjalëkalimin që keni vendosur dhe të bëni një kërkesë për ridergimin e emailit duke klikuar Ridërgo email-in


Was this article helpful?

93 out of 226 liked this article

Still need help? Message Us