Si të shtoj një Klasë live?

Akademi AL

Last Update 2 vite më parë

1. Pasi keni klikuar tek klasa juaj virtuale, klikoni butonin Përmbajtja për të vazhduar me hapin e rradhës

2. Klikoni butonin +Shto dhe do t’ju shfaqet menu-ja me opsionet Video Leksion, Klasë Live, Detyrë, Provim dhe Ëebinar

3. Për të shtuar një klasë live klikoni mbi Klasë live

4. Do t’ju shfaqet një dritare dialoguese e cila ju njofton se duhet të kontrolloni email-in për të aktivizuar llogarinë e krijuar në Zoom

5. Pas këtij hapi klikoni butonin Kuptoj

6. Vendosni Emrin/Temën e klasës suaj live dhe përshkrimin I cili nuk është I detyrueshëm

7. Klikoni tek fusha Afati I perfundimit dhe përzgjidhni nga kalendari datën dhe orën se kur zhvillohet klasa live

8. Për të shtuar materiale ndihmëse klikoni butonin +Shto poshtë Materiale Shtesë

9. Tani klikoni butonin Ruaj lart në të djathtë

10. Urime! Klasa live u shtua me sukses. 


Was this article helpful?

68 out of 100 liked this article

Still need help? Message Us